vitamin-b12

Форми на витамин В12 – хидроксокобаламин метилкобаламин аденозилкобаламин и цианокобаламин

Витамин В12 съществува в различни форми на витамин В12, при които различни молекули са свързани с кобаламин. Микроорганизмите произвеждат т.нар. хидроксокобаламин, който впоследствие може да се открие и в много […]

Read More »