А дали не е B12

Знаете ли, че… за лекари ?

1. Възможно е наличието на дефицит на В12 и/или пернициозна анемия без данни за анемия или макроцитоза. 2. Възможно е наличието на дефицит на В12 и/или пернициозна анемия при пациенти […]

Read More »