Покана за финансова подкрепа на проекта „България без дефицит на В12”

Обръщаме се кам Вас за подкрепа на нов национален проект, създаден за организиране на информационна кампания сред пациентите, обществото и медицинската общност по наболялата тема за болестотворната роля на дефицита на витамин В12. Проектът ще се осъществява под надслов „България без дефицит на В12”.

Инициативният комитет, съставен от лекари, граждани и общественици има желанието да предприеме активни действия по проекта, стартиращи с първа работна среща на 17.11, на която се провокира интереса на медиите и МЗ и се започна системен контакт с тях. Предвиждаме организиране и провеждане на скрининг за дефицит на В12 в лаборатории, които биха подкрепили нашата инициатива и гостуване през м. март 2017 год. на Сали Пачолок и д-р Стюарт в България. Те са автори на известния у нас бестселър „А дали не е В12?“ с няколко издания в САЩ и Европа По време на тяхното посещение са планирани лекции в медицински вузове в София и страната, както и среща с широката публика.

Кратка информация по темата:

В последно време редица изследвания доказват безспорно връзката на дефицита на витамин В12 с повечето инвалидизиращи заболявания на сърдечно-съдовата, нервната, ендокринната, имунната, костно-ставната и пр. системи в човешкия организъм във всички възрастови групи. Обобщаването на наличните факти ни дава право да се присъединим към мнението на водещите автори по този въпрос, че „Бушува невидима за обществото ни епидемия, практически незабелязана и от медицинските специалисти”. В излязлата наскоро на български език научно-популярна монография на Сали Пачолок и д-р Джефри Стюарт „А дали не е В12” са цитирани потресаващи факти. Независимо от решаващата, подкрепена с доказателства информация в тази книга, и хората, които се борят да насочат световното внимание към проблема, истината все още не се приема и лечението на недостига на В12 остава встрани от конвенционалната практика на всички континенти. Вниманието към дефицита на В12 от страна на медицинското съсловие и адиминистративната власт намалява; настоящото поколение лекари от всички специалности почти не познава това състояние; сведенията за този дефицит се омаловажават и представят объркващо в най-новите издания на медицинските учебници.

В действителност, простото, безвредно лечение на един толкова съществен витаминен дефицит може да спаси пациентите от нещастно съществуване, инвалидизиране и бавна, болезнена, преждевременна смърт. Грижите за тези пациенти струва на правителствата милиарди долари, а на семействата им – много време, пари и болка.

Но, дори когато клиницистите знаят, че трябва да лекуват в съответствие с добрата медицинска практика, те се боят да започнат терапия поради липсата на съвременни национални директиви. Това води до множество погрешни диагнози, неправилно лечение, неизказани страдания и трагична смърт.

Огромно предизвикателство е да се променят закостенелите медицински схващания, дори когато последните водят до смърт или инвалидизиране. Поради това, ние – лекари и фармацевти от Европейското общество по интегративна медицина в България, предприемаме информационна инициатива по ограмотяване на българското население и насочване вниманието на медицинската общественост към тази изключително актуална тема под надслов „България без дефицит на В12”.

С настоящето писмо ви молим за финансово съдействие за реализиране на инициативите по проекта. Необходимите средства са разпределени в предварителен бюджет и са на стойност 10.670 лв. без предвидени средства за хонорари за организаторите и без включен ДДС. При желание от Ваша страна ще представим и таблицата на бюджета.
За нас би било истинска чест, ако сте съпричастни на този проблем, да подпомогнете нашата работа, която би била в полза най-вече на всички пациенти, на нашите деца и семейства, и на цялото общество.

Банкова сметка за финансова подкрепа на проекта „България без дефицит на В12”

IBAN : BG59STSA93000022007358
BIC : TSABGSF
Европейско общество по интегративна медицина

БЛАГОДАРИМ ВИ

Доц. д-р Мария Папазова, доктор по медицина
Председател на ЕОИМБ
mpapazova@abv.bg
тел. тел.0888623302

При желание да подкрепите каузата, моля свържете се с

Лучана Узунова
мениджър проект
luchana@adhoc.bg
тел.0887 885382