А дали не е B12

Знаете ли, че… за лекари ?

1. Възможно е наличието на дефицит на В12 и/или пернициозна анемия без данни за анемия или макроцитоза.
2. Възможно е наличието на дефицит на В12 и/или пернициозна анемия при пациенти с нормална пълна кръвна картина или микроцитозна анемия.
3. Някои пациенти с дефицит на В12 биват диагностицирани с анемия поради хронични вътрешни кръвоизливи. След подробни изследвания, доказващи липсата на кръвоизлив, се поставя диагноза „необяснена анемия‘.
4. В миналото, докато настъпят симптоми на анемия, над 80 % от пациентите са показвали неврологични проявления, а при 50 % това е довело до трайни увреждания.
5. Пациенти получават трайни неврологични увреждания заради закъснели или погрешни диагнози на дефицит на В12.
6. Пациенти с дефицит на В12 са приковани към инвалидни колични или легло заради хронична липса на правилна диагноза.
7. Недиагностицираният дефицит на В12 може да доведе до трайна спастична походка или парализа.
8. При около 25 % от нелекуваните пациенти се появява периферна невропатия.
9. Леки промени в психичното състояние се наблюдават при две трети от пациентите преди началото на терапията.
10. Пациенти с дефицит на В12 получават диагноза за диабетна невропатия.
11. Пациенти с дефицит на В12 или пернициозна анемия получават диагноза за множествена склероза.
12. Пациенти с дефицит на В12 получават диагноза за деменция, изискваща прием в клиника или хоспис.
13. Пациенти с дефицит на В12 получават диагнози за психиатрични разстройства.
14. Дефицит на В12 се открива във всички възрасти – от кърмаческа до старческа, както и във всички етнически групи.
15. Изследванията показват, че дефицитът на В12 засяга един на всеки седем души в напреднала възраст. Според някои проучвания броят им е даже по-голям – до 25 %.
16. Спешните медици се сблъскват с недиагностицирани или погрешно диагностицирани пациенти с дефицит на В12 при почти всяка смяна.
17. Дефицитът на В12 причинява хиперхомоцистинемия, която от своя страна увеличава риска от инсулти, инфаркти на миокарда, дълбоки венозни тромбози и белодробен емболизъм.
18. Дефицитът на В12 причинява световъртеж, нарушения в равновесието и ортостатична хипотензия.
19. При много пациенти в напреднала възраст с фрактури вследствие на падане се установява дефицит на В12.
20. Пациентите, изложени на въздействието на диазотен оксид по време на хирургична или стоматологична интервенция, могат да се влошат и дори да починат поради неоткрит предоперативен дефицит на В12.
21. Пациенти, които две до шест седмици след операция се оплакват от парестезия, симптоми на преходни исхемични атаки, чести падания и/или промени в психичното състояние, могат да страдат от миелопатия, индуцирана от диазотния оксид вследствие на недиагностициран дефицит на В12.
22. Дефицитът на В12 се диагностицира лесно, лекува се евтино, а тестовете се реимбурсират.
23. Неправилните диагнози при дефицит на В12 могат да доведат до скъпоструващи дела за лекарска грешка.
24. Ранното диагностициране на дефицит на В12 може ще спести значителни средства на здравната система, като драстично намали разходите за прегледи в спешните отделения, хоспитализации, рехабилитации, домашни грижи и престой в хосписи.
25. Ранната диагностика може да спести милиарди долари.
26. Съществува критичен прозорец за лечение на дефицит на В12, преди да са настъпили необратими неврологични увреждания.
27. Центровете за контрол на заболяванията докладват, че 1 на всеки 31 американци над петдесетгодишна възраст има дефицит на В12. Тези данни подценяват реалната ситуация, защото използват твърде ниски долни граници за серумен В12.
28. Честотата на дефицит на В12 при кърмачета и малки деца е неизвестна, но медицинската литература ясно показва, че педиатричният дефицит на В12 се подценява.

от книгата А дали не е B12 ? на Сали Пачолок и д-р Джефри Стюарт

Sally Pacholok