Sally Pacholok

Сали Пачолок за посещението си в България

Какво е Вашето впечатление от България и проблема с В12 в тази страна?

Да се говори за дефицит на В12 е от съществено значение не само за България, но и за всяка друга страна по света. Дефицита на В12 е в основата на умствените заболявания, деменцията, периферната невропатия, интелектуалните затруднения при децата, при нарушенията на баланса и походката, в основата на травмите от падане, запушванията на съдовете и анемията и затова е изключително важно пациентите да бъдат диагностицирани и лекувани. Трябва да се използва и най-малката възможност за третиране на дефицита на В12, преди да се стигне до трайни последици. Ниското ниво на В12 може да бъде открито при скрининг на симптоматични или рискови пациенти. Може да бъде предотвратен и при групи с определена степен на риск. Лекарите не са обучавани или не съм им опреснявани знанията за дефицита на В12, и това често пъти води до погрешно диагностицирани пациенти. Скрининга и третирането на дефицит на В12 е пример за „печеля – печелиш” ситуация. Това е проблем на общественото здравеопазване, който струва здравето на хората, живота на много семейства и разход на милиони левове. Много сме горди,че България и първата страна, която припознава проблема и вече има изграден екип, предприема различни инициативви за обучаване на лекари, други специалисти и широката общественост. Вярваме,че България може да бъде в основата на промяна на стандарта, като покаже на другите страни медицинската необходимост от ранно диагностициране и лечение. Готови сме да помогнем България в нейните усилия по създаването на В12 Българска инициатива ( Bulgarian B12 Initiative ) и след време прерастването й в В12 Балканска инициатива Balkan B12 Initiative. Вярваме,че това знание ще се разпространи широки из Европа и към другите континетни, ръководено от България.

Какво е Вашето послание към докторите и другите медицински специалисти, както и към хората, с които се срещнахте по време на своят престой в България?

Нашето образователно посещение в България постави началого на диалог за последствията от погрешно диагностициран дефицит на В12 и това е разговор, който трябва да продължи и по- специално с лекари, здравни мениджъри, застрахователни компании, правителство. Само разбирането на риска би помогнало на България за разработи правилният план за действие. Благодарни сме за активното участие, въпросите, и подкрепата, която получихме от лекарите, здравните специалисти и хората, които срещнахме по време на посещението в България през последният месец. Българският екип В12 бе организирал поредица от интервюта (печатни медии, радио, телевизия), както и лекции за широката публика. Това бе сериозна първа стъпка да се заговори за проблема с дефицита на В12. Сега много повече лекари, медицински сестри и доставчици на здравни услуги за необходими за подкрепа на д-р Папазова и Българският екип В12, за да се справят с тази медицинска несправедливост. Ние сме много развълнувани да продължим своята работа с екипа в България по посока обучение на медицинските служители. Бихме искали на по-късен етап да помогнем и на Вашият министър на здравеопазването за създаване на план с действие за борба с дефицита на В12. Ранното и лесно диагностициране може да доведе до провеждането на ефективно и евтино месечно лечение в рамките на няколко лева. В противен случай, ако се остави недиагностициран, това би струвало на българската здравноосигурителна система милиони лева годишно. Всеки един, анагажиран в системата на здравната грижа трябва да защитава и да се бори за своите пациенти. Няма извинение – никакво – за хората, които страдат невъзможност и дълго лекуван проблем, който е лесен за диагностициране и лечение.

Какво е Вашето послание към българската публика?

Очакваме с нетърпение да се върнем отново в България и да продължим да обучаваме здрави специалисти. Надяваме се при следващото ни посещение да можем да посетим и Българският екип В12 други градове. За нас ще бъде чест да се срещнем и с Министъра на здравеопазването, за да поговорим за последствията от нелекуван дефицит на В12, както и относнителното евтиният, но ефикасен скрининг, лесното диагностициране и лечение. се нуждае от подкрепата на още лекари. Ако докторите не разберат последствията на нелекуван дефицит на В12, обществеността ще продължи за страда. Надяваме се при следващото ни посещение да можем да посетим посетим психиатрични клиники, хосписи, както и да се срещнем с професионалисти, които се грижат за деца. Надяваме се залите следващият път да бъдат пълни с хора, жадни за жизненоважна информация. Жизненоважният, световен проблем може да бъде решен чрез обучение, застъпничество и превенция.

Сали Пачолок

Сали Пачолок