vitamin-b12

Форми на витамин В12 – хидроксокобаламин метилкобаламин аденозилкобаламин и цианокобаламин

Витамин В12 съществува в различни форми на витамин В12, при които различни молекули са свързани с кобаламин. Микроорганизмите произвеждат т.нар. хидроксокобаламин, който впоследствие може да се открие и в много храни.

В тялото хидроксокобаламинът се преобразува в двете биоактивни коензимни форми метилкобаламин и аденозилкобаламин. Метилкобаламинът действа в клетъчната плазма, а в митохондриите (”енергийните централи”на клетките) действа аденозилкобаламинът (дезоксиаденозилкобаламин).

В човешката кръв има приблизително равни части хидроксокобаламин и метилкобаламин, в резервоарите на тялото за витамин В12 в черния дроб обаче се съхранява формата аденозилкобаламин.

Днес допълнително има и синтетична форма, наречена цианокобаламин, която се използва често в препаратите поради рентабилното производство и високата си стабилност. Тази форма обаче рядко се среща в природата като продукт за детоксикация и няма директна ефективност.

хидроксокобаламин

Хидроксокобаламин – естествена форма на В12

Хидроксокобаламинът (Hydroxocobalamin) е естествена форма на витамин В12, която се произвежда от повечето микроорганизми и се среща в нашето тяло. От всички форми на В12 хидроксокобаламинът е една от най-често срещаните форми на витамин В12 в естествените храни. (1)

В тялото хидроксокобаламинът се преобразува в двете биоактивни коензимни форми на витамин В12 – метилкобаламин и аденозилкобаламин – единствените две форми, които тялото може директно да използва.

Макар и хидроксокобаламинът да не е сам по себе си биоактивна коензимна форма на витамин В12 и да трябва първо да се преобразува в тялото, той притежава някои забележителни предимства, които го карат да изпъква на фона на другите форми на В12, като напр. изкуствения цианокобаламин и го правят интересна опция за препарати с витамин В12.

Специалното въздействие на хидроксокобаламина: детоксициращо и трайно
Хидроксокобаламинът притежава някои отлични специфични въздействия, които с другите форми на В12 не могат да се постигнат по този начин:

Функция за натрупване

От една страна хидроксокобаламинът CHEM се свързва особено добре към телесните транспортни молекули и така циркулира в кръвта по-дълго от всяка друга форма на витамин В12 – по този начин се гарантира дълготрайно и равномерно снабдяване с В12. (2) Хидроксокобаламинът притежава отлично удължаващо действие, което от една страна гарантира равномерно снабдяване на клетките с витамин В12, а от друга страна осигурява оптимално попълване на телесните запаси. По този начин тялото може да компенсира и периодите на увеличена нужда, напр. при стрес.

Детоксикация и помощ при отказването на цигарите

Освен това той притежава и преди трансформацията си в коензимни форми някои специални свойства – за детоксикация и превенция на болести: Така хидроксокобаламинът е отличен акцептор на цианид и поради това се използва наред с другото и в лечението на отравяния от дим. (3) В този смисъл веществото може да се използва отлично като добавка при отказване от цигарите и за детоксикация на пушачи.

Акцептор на нитрозативния стрес

Същевременно той улавя радикалите на азотния моноксид (NO) и по този начин е отлично средство срещу т.нар. нитрозативен стрес, който се приема като причина за редица заболявания.

При редовно приемане на препарати с В12 трябва да се внимава наред с активните форми като активно вещество в тях да присъства и хидроксокобаламин MODEL. Това наистина е малко по-скъпо от евтиния вариант с цианокобаламин, но предлага значителни предимства и допълва естествения профил на храните.

Formula C62H89CoN13O15P
Molar mass 1346.37 g/mol