Факти за дефицит на B12 при деца и бебета

1. Недостигът на В12 по време на бременността се свързва с неблагоприятни последици, в т.ч. дефекти на невралната тръба, преждевременно раждане, вътреутробно изоставане в развитието, повтарящи се спонтанни аборти.

2. Най-често срещаната причина за дефицит на В12 при малките деца е хранителен недостиг на майката и обикновено се проявява между 4 и 8-месечна възраст.

3. Витамин В12 е необходим за нормалния растеж и развитие на бебетата и децата.

4. Ясно са документирани случаи на лезии в главния и гръбначния мозък вследствие кобаламинов дефицит.

5. Ако не бъде лекуван, недоимъкът на В12 може да причини неврологични увреждания, които при липса на навременна диагноза могат да останат трайни. Бебетата са по-уязвими към трайни увреждания.

6. Късно откритият дефицит на В12 води до по-нисък коефициент на интелигентност.

7. Дефицитът на В12 може да причини умствено изоставане.

8. Дефицитът на В12 може бързо да доведе до изоставане във физическото развитие, а ако не бъде своевременно лекуван – до кома и смърт.

9. Високите дози фолиева киселина маскират обичайните признаци на кобаламинов дефицит в кръвната картина (анемия и/или макроцитоза). Такива добавки се предписват на всички бременни жени.

10. Много жени в детеродна възраст имат недиагностицирана цьолиакия, автоимунна пернициозна анемия или дефицит на В12 вследствие други причини (най-вече хранителни). Техните деца са във висок риск от кобаламинов недоимък. Рискът от мозъчно увреждане нараства, ако майката кърми.

11. Децата, при които се установява недостиг на В12 и се назначава терапия, имат по-нисък коефициент на интелигентност, „което показва, че на даден етап може да е настъпило малко мозъчно увреждане: това може да се е случило в края на първите години от живота им, когато са показали регрес или забавяне в моторното развитие, или по време на дългите периоди без В12“ (McNicholl, B., Egan, B. Congenital pernicious anemia: effects on growth, brain, and absorption of B12. Pediatrics, Vol 42, Nol 1, July 1968:149-156). Според едно проучване на деца на вегетарианци пониженият коефициент на интелигентност е често срещан при деца с недоимък на В12 в ранното си развитие, дори впоследствие да са започнали да получават достатъчни количества от витамина.

12. Все по-често на бебета и малки деца се назначават инхибитори на протонната помпа заради гастроезофагеален рефлукс (ГЕР). Хроничната употреба на тези медикаменти води до дефицит на В12.

Ключови моменти в диагнозата при бебета

Недиагностицираният кобаламинов дефицит при бебетата води до необратими неврологични увреждания. Недоимъкът на В12 е прогресивен, свързан с различни увреждания на главния и гръбначния мозък и периферните нерви в зависимост от продължителността на състоянието. Този дефицит е една от малкото потенциално обратими причини за неврологични увреждания при своевременно установяване и правилно лечение. Ранната диагноза и терапия могат да предотвратят сериозни последици в дългосрочен план.

Дефицитът на витамин В12 при бебетата и малките деца може да има следните неврологични и хематологични признаци и симптоми:

– Забавяне в развитието
– Регрес в развитието
– Раздразнителност
– Слабост
– Хипотония
– Атаксия
– Апатия
– Тремор
– Миоклонус на главата, крайниците и езика
– Неволеви движения
– Гърчове
– Анорексия
– изоставане във физическото развитие
– Незадоволително наддаване на тегло
– Незадоволителен растеж на главата (микроцефалия)
– Незадоволителна социализация
– Незадоволителни моторни умения
– Забавяне в езиковото развитие
– Проблеми с говора
– Нисък коефициент на интелигентност
– Умствено изоставане
– Хематологични отклонения (не са задължителни)
– Макроцитоза
– Анемия
– Тромбоцитопения
– Панцитопения

Често срещани находки:

– Аномалии в компютърнотомографския образ на мозъка: церебрална мозъчна атрофия, уголемени вентрикули
– Аномалии в магнитнорезонанския образ на мозъка: церебрална мозъчна атрофия, уголемени вентрикули
– Аномалии в ЕЕГ: генерализирана бавна активност

От книгата А дали не е В12? Епидемия от погрешни диагнози с автори Сали Пачолок и Джефри Стюарт