България без дефицит на В12

Скъпи познати и непознати приятели, колеги-медици, родители, пациенти и все още здрави българи!

Обръщаме се към всички ви за съдействие във връзка с изключително тревожните разкрития за поредния скандал в световната здравна система, който представлява тежък медико-социален проблем и засяга цялото ни общество!

Поредица научни изследвания и клинични данни през последните няколко десетилетия разкриват действителното значение на витамин В12 за човешкото здраве и драматичните последствия от неговия дефицит. Съществува безспорна връзка между хроничния дефицит на витамин В12 и повечето инвалидизиращи заболявания на сърдечно-съдовата, нервната, ендокринната, имунната, костно-ставната и пр. системи в човешкия организъм във всички възрастови групи. Омаловажаването на проблема ни поставя в ситуация на световна епидемия от погрешни диагнози, които инвалидизират хората от всички възрасти и отнемат ежегодно стотици хиляди животи. Цената, която обществото ни плаща, е прогресивно растящият брой на деца с проблеми в развитието, ДЦП или аутизъм, хора в активна творческа възраст с деменция, сърдечни заболявания, депресия, панически атаки и психотични състояния, стерилитет и неврологични смущения, които лекарите поради незнание представят като „диабетна невропатия“, „симптоми, сходни на множествена склероза (МС)“ или „просто старост“.

Обобщаването на наличните факти ни дава право да се присъединим към мнението на водещите автори по този въпрос, че „бушува невидима за обществото ни епидемия, практически незабелязана и от медицинските специалисти”. В излязлата наскоро на български език научно-популярна монография на Сали Пачолок и д-р Джефри Стюарт „А дали не е В12” са цитирани потресаващи факти. Независимо от решаващата, подкрепена с доказателства информация в тази книга и хората, които се борят да насочат световното внимание към проблема, истината все още не се приема и лечението на недостига на В12 остава встрани от конвенционалната практика на всички континенти. Вниманието към дефицита на В12 от страна на медицинското съсловие и адиминистративната власт намалява; настоящото поколение лекари от всички специалности почти не познава това състояние; сведенията за този дефицит се омаловажават и представят объркващо в най-новите издания на медицинските учебници.

В действителност, простото безвредно лечение на един толкова съществен витаминен дефицит може да спаси пациентите от нещастно съществуване, инвалидизиране и бавна, болезнена, преждевременна смърт. Грижите за тези пациенти струва на правителствата милиарди долари, а на семействата им – много време, пари и болка.

Но дори когато клиницистите знаят, че трябва да лекуват в съответствие с добрата медицинска практика, те се боят да започнат терапия поради липсата на съвременни национални директиви. Това води до множество погрешни диагнози, неправилно лечение, неизказани страдания и трагична смърт. Време е да осъзнаем, че откриването на основната причина за дадено заболяване, както и адекватното му лечение компрометира повсеместната практика на назначаване на медикаменти, потискащи болестната симптоматика и заплашва структурата на властта на световната медицинска система. Ако бъдат лекувани с евтиния витамин В12, огромната част от пациентите с различни погрешни диагнози ще бъдат загубени редовни клиенти за фармацевтичната индустрия. Поради това, откриването на състоянието се затруднява от неефективни тестове за доказване на действителното ниво на В12, а предписването на адекватно лечение – от липсата на информация сред медиците и цялото общество.

Тази болезнена тема е документирана задълбочено във всичките й аспекти в цитираната научна монография, която е световен бестселър в САЩ и Европа. След детайлно запознаване с наличната информация по темата и преосмисляне на собственото си поведение като лекари, ние считаме за свой основен професионален и човешки дълг да информираме спешно медицинското съсловие и цялото общество за този изключително сериозен и същевременно лесно разрешим здравен и социален проблем.

Огромно предизвикателство е да се променят закостенелите медицински схващания, дори когато последните водят до смърт или инвалидизиране. Поради това, ние – лекари и фармацевти от Европейското общество по интегративна медицина в България, предприемаме информационна инициатива по ограмотяване на българското население и насочване вниманието на медицинската общественост към тази изключително актуална тема под надслов

„България без дефицит на В12”

За целта сформираме работна група за постепенно реализиране на национален проект „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДЕФИЦИТ НА В12”, която ще проведе първа среща на 17.11.2016 г.

Поканили сме за специализирани медицински семинари и популярни лекции авторите на монографията „А дали не е В12” м.с. Сали Пачолок и д-р Джефри Стюарт, които ще изнесат безплатно серия от лекции през следващата година (27.03 – 04.04. 2017 г.).

Ще ви бъдем изключително признателни, ако подпомогнете с разбиране и компетентно присъствие този проект, който в перспектива ще гарантира правилна диагноза и оптимално лечение на стотици хиляди българи. Може би и на вашите деца и внуци!

С уважение:
Доц.д-р Мария Папазова, доктор по медицина
Председател на ЕОИМБ

За потвърждение за включване в кампанията България без дефицит на В12 : Лучана Узунова, мениджър проект, luchana@adhoc.bg, тел.0889 332470