Сали Пачолок live – БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН B12

Пълен запис на лекцията на Сали Пачолок за граждани в София – БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН B12 от УАСГ

Въпроси към Сали Пачолок за витамин B12 можете да задавате в коментарите тук

Въпросите ще бъдат изпратени за превод и след това към лекторите за отговор.

Безплатен уебинар “България без дефицит на В12”

Пълен запис на уебинара “България без дефицит на В12” гледайте тук

Уебинар Б12

Воден от доц. д-р Мария Папазова, с участието на Зорница Павлова

Неделя 22.10., 14-16 часа

За регистрация

б12 уебинар

На 22 октомври, неделя в 13:30 ч. седнете удобно пред компютъра, влезте в системата със своята регистрация и след това изберете “България без дефицит на В12”.

Отделете си два часа само за уебинара. За да не ставате вземете си чаша вода, плодове или каквото предпочитате, предупредете близките си, нека не Ви притесняват за тези два часа или да се присъединят към вас и да научат нещо полезно за цял живот.

А дали не е B12

Знаете ли, че… за лекари ?

1. Възможно е наличието на дефицит на В12 и/или пернициозна анемия без данни за анемия или макроцитоза.
2. Възможно е наличието на дефицит на В12 и/или пернициозна анемия при пациенти с нормална пълна кръвна картина или микроцитозна анемия.
3. Някои пациенти с дефицит на В12 биват диагностицирани с анемия поради хронични вътрешни кръвоизливи. След подробни изследвания, доказващи липсата на кръвоизлив, се поставя диагноза „необяснена анемия‘.
4. В миналото, докато настъпят симптоми на анемия, над 80 % от пациентите са показвали неврологични проявления, а при 50 % това е довело до трайни увреждания.
5. Пациенти получават трайни неврологични увреждания заради закъснели или погрешни диагнози на дефицит на В12.
6. Пациенти с дефицит на В12 са приковани към инвалидни колични или легло заради хронична липса на правилна диагноза.
7. Недиагностицираният дефицит на В12 може да доведе до трайна спастична походка или парализа.
8. При около 25 % от нелекуваните пациенти се появява периферна невропатия.
9. Леки промени в психичното състояние се наблюдават при две трети от пациентите преди началото на терапията.
10. Пациенти с дефицит на В12 получават диагноза за диабетна невропатия.
11. Пациенти с дефицит на В12 или пернициозна анемия получават диагноза за множествена склероза.
12. Пациенти с дефицит на В12 получават диагноза за деменция, изискваща прием в клиника или хоспис.
13. Пациенти с дефицит на В12 получават диагнози за психиатрични разстройства.
14. Дефицит на В12 се открива във всички възрасти – от кърмаческа до старческа, както и във всички етнически групи.
15. Изследванията показват, че дефицитът на В12 засяга един на всеки седем души в напреднала възраст. Според някои проучвания броят им е даже по-голям – до 25 %.
16. Спешните медици се сблъскват с недиагностицирани или погрешно диагностицирани пациенти с дефицит на В12 при почти всяка смяна.
17. Дефицитът на В12 причинява хиперхомоцистинемия, която от своя страна увеличава риска от инсулти, инфаркти на миокарда, дълбоки венозни тромбози и белодробен емболизъм.
18. Дефицитът на В12 причинява световъртеж, нарушения в равновесието и ортостатична хипотензия.
19. При много пациенти в напреднала възраст с фрактури вследствие на падане се установява дефицит на В12.
20. Пациентите, изложени на въздействието на диазотен оксид по време на хирургична или стоматологична интервенция, могат да се влошат и дори да починат поради неоткрит предоперативен дефицит на В12.
21. Пациенти, които две до шест седмици след операция се оплакват от парестезия, симптоми на преходни исхемични атаки, чести падания и/или промени в психичното състояние, могат да страдат от миелопатия, индуцирана от диазотния оксид вследствие на недиагностициран дефицит на В12.
22. Дефицитът на В12 се диагностицира лесно, лекува се евтино, а тестовете се реимбурсират.
23. Неправилните диагнози при дефицит на В12 могат да доведат до скъпоструващи дела за лекарска грешка.
24. Ранното диагностициране на дефицит на В12 може ще спести значителни средства на здравната система, като драстично намали разходите за прегледи в спешните отделения, хоспитализации, рехабилитации, домашни грижи и престой в хосписи.
25. Ранната диагностика може да спести милиарди долари.
26. Съществува критичен прозорец за лечение на дефицит на В12, преди да са настъпили необратими неврологични увреждания.
27. Центровете за контрол на заболяванията докладват, че 1 на всеки 31 американци над петдесетгодишна възраст има дефицит на В12. Тези данни подценяват реалната ситуация, защото използват твърде ниски долни граници за серумен В12.
28. Честотата на дефицит на В12 при кърмачета и малки деца е неизвестна, но медицинската литература ясно показва, че педиатричният дефицит на В12 се подценява.

от книгата А дали не е B12 ? на Сали Пачолок и д-р Джефри Стюарт

Sally Pacholok

Sally Pacholok

Сали Пачолок за посещението си в България

Какво е Вашето впечатление от България и проблема с В12 в тази страна?

Да се говори за дефицит на В12 е от съществено значение не само за България, но и за всяка друга страна по света. Дефицита на В12 е в основата на умствените заболявания, деменцията, периферната невропатия, интелектуалните затруднения при децата, при нарушенията на баланса и походката, в основата на травмите от падане, запушванията на съдовете и анемията и затова е изключително важно пациентите да бъдат диагностицирани и лекувани. Трябва да се използва и най-малката възможност за третиране на дефицита на В12, преди да се стигне до трайни последици. Ниското ниво на В12 може да бъде открито при скрининг на симптоматични или рискови пациенти. Може да бъде предотвратен и при групи с определена степен на риск. Лекарите не са обучавани или не съм им опреснявани знанията за дефицита на В12, и това често пъти води до погрешно диагностицирани пациенти. Скрининга и третирането на дефицит на В12 е пример за „печеля – печелиш” ситуация. Това е проблем на общественото здравеопазване, който струва здравето на хората, живота на много семейства и разход на милиони левове. Много сме горди,че България и първата страна, която припознава проблема и вече има изграден екип, предприема различни инициативви за обучаване на лекари, други специалисти и широката общественост. Вярваме,че България може да бъде в основата на промяна на стандарта, като покаже на другите страни медицинската необходимост от ранно диагностициране и лечение. Готови сме да помогнем България в нейните усилия по създаването на В12 Българска инициатива ( Bulgarian B12 Initiative ) и след време прерастването й в В12 Балканска инициатива Balkan B12 Initiative. Вярваме,че това знание ще се разпространи широки из Европа и към другите континетни, ръководено от България.

Какво е Вашето послание към докторите и другите медицински специалисти, както и към хората, с които се срещнахте по време на своят престой в България?

Нашето образователно посещение в България постави началого на диалог за последствията от погрешно диагностициран дефицит на В12 и това е разговор, който трябва да продължи и по- специално с лекари, здравни мениджъри, застрахователни компании, правителство. Само разбирането на риска би помогнало на България за разработи правилният план за действие. Благодарни сме за активното участие, въпросите, и подкрепата, която получихме от лекарите, здравните специалисти и хората, които срещнахме по време на посещението в България през последният месец. Българският екип В12 бе организирал поредица от интервюта (печатни медии, радио, телевизия), както и лекции за широката публика. Това бе сериозна първа стъпка да се заговори за проблема с дефицита на В12. Сега много повече лекари, медицински сестри и доставчици на здравни услуги за необходими за подкрепа на д-р Папазова и Българският екип В12, за да се справят с тази медицинска несправедливост. Ние сме много развълнувани да продължим своята работа с екипа в България по посока обучение на медицинските служители. Бихме искали на по-късен етап да помогнем и на Вашият министър на здравеопазването за създаване на план с действие за борба с дефицита на В12. Ранното и лесно диагностициране може да доведе до провеждането на ефективно и евтино месечно лечение в рамките на няколко лева. В противен случай, ако се остави недиагностициран, това би струвало на българската здравноосигурителна система милиони лева годишно. Всеки един, анагажиран в системата на здравната грижа трябва да защитава и да се бори за своите пациенти. Няма извинение – никакво – за хората, които страдат невъзможност и дълго лекуван проблем, който е лесен за диагностициране и лечение.

Какво е Вашето послание към българската публика?

Очакваме с нетърпение да се върнем отново в България и да продължим да обучаваме здрави специалисти. Надяваме се при следващото ни посещение да можем да посетим и Българският екип В12 други градове. За нас ще бъде чест да се срещнем и с Министъра на здравеопазването, за да поговорим за последствията от нелекуван дефицит на В12, както и относнителното евтиният, но ефикасен скрининг, лесното диагностициране и лечение. се нуждае от подкрепата на още лекари. Ако докторите не разберат последствията на нелекуван дефицит на В12, обществеността ще продължи за страда. Надяваме се при следващото ни посещение да можем да посетим посетим психиатрични клиники, хосписи, както и да се срещнем с професионалисти, които се грижат за деца. Надяваме се залите следващият път да бъдат пълни с хора, жадни за жизненоважна информация. Жизненоважният, световен проблем може да бъде решен чрез обучение, застъпничество и превенция.

Сали Пачолок

Сали Пачолок